Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Vásárlás előtti tájékoztatás

A vásárlás előtti tájékozódás fontossága

Az internetes vásárlás az úgynevezett távollévők között megkötött szerződések közé tartozik, azaz a szerződéskötésre a kereskedő és a fogyasztó egyidejű jelenlétének hiányában kerül sor. Ezért a vásárlással kapcsolatos lényeges információkat (a szolgáltató adatai, a vásárlás folyamata, ajánlati kötöttség, díjfizetés, számlázás, szállítás, az elállási jogának gyakorlása), a szavatossággal kapcsolatos fontos információkat (kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, igényérvényesítés, panaszkezelés) valamint fogyasztóvédelmi hatóságnál, békéltető testületnél, az európai uniós vitarendezési platformon illetve a bíróságon kezdeményezhető jogérvényesítési lehetőségeket a weboldalunk láblécében található Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) dokumentumban foglaltuk össze Neked. Kérjük, a vásárlásod előtt tanulmányozd ezt az ÁSZF-et!

Az oldalainkon szereplő termékeket a mellettük szereplő bruttó áron értékesítjük, tehát a feltüntetett ár az ÁFA-t tartalmazza!

Díjfizetés

 

  1. Előre utalás bankszámlára: A Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően a Szolgáltató által küldött díjbekérő alapján fizeti meg a Szol-gáltató bankszámlájára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a rendelésszámot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.
  2. Online bankkártyával: A Szolgáltató a https://www.taskacska.hu/  weboldalon a vele szerődött Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlói-nak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A https://www.taskacska.hu/ a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a Bank pedig kizáró-lag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azokat csak a Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a weboldalt tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást. A vá-sárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszám-láján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatót a https://www.taskacska.hu/ oldal láblécé-ben!
  3. Fizetés a Szolgálató által a https://www.taskacska.hu/ weboldalon bemutatott és a Fel-használó által kiválasztott Átvételi Ponton - átvételi helyen: a megérkezett bontatlan, sértetlen csomag ellenértékét a Felhasználó készpénzben vagy bankkártyával tudja kifi-zetni. (A bankkártyás fizetési lehetőségről az adott átvételi ponton előre tájékozódnia kell.

Szállítás

1) Amennyiben futárszolgálattal történik a kiszállítás, a küldemény aktuális helyzetéről e-mailben vagy SMS-ben értesíti a futárcég a Felhasználót. Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, egy alkalommal ismételten megkísérli a kézbesítést. Ha két kézbe-sítési kísérlet után sem sikerül átadni a küldeményt, akkor azt már csak a Felhasználó költségére tudja a Szolgáltató újra postázni.

2) A küldemény átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmen-tes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, vagy a terméken, a Felhasználó kérheti jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az átvételt iga-zoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a cso-magolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően ész-lelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3) A szállítási és csomagolási, illetve utánvét költségekről, valamint a szállítási határidőről a Szolgáltató a weboldalán ad előzetes tájékoztatást, valamint a megrendelés folyamatában is ad részletes tájékoztatást.

4) A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Fogyasztó rendelke-zésére bocsátani (kiszállítani) a termék(ek)et. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasz-tó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fo-gyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogo-sult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

Regisztráció lehetősége a weboldalon

1) A Szolgáltató lehetővé teheti a Felhasználó számára, hogy a honlapon regisztráljon, ezzel megkönnyítve a rendszeres vásárlást.
2) Ilyen esetben „Regisztráció” gombra kattintást követően a Felhasználónak meg kell adnia a párbeszédablakban meghatározott adatokat (e-mail cím, jelszó, vezetéknév, keresztnév, számlázási cím), majd meg kell adnia a regisztrációhoz az adatkezelési hozzájárulást a je-lölőnégyzet bejelölésével.
3) A „Regisztráció” gombra kattintás után – amennyiben a Felhasználó minden adatot meg-adott –, egy aloldalon keresztüli értesítést kap a „Regisztrációja elkészült” szöveggel.
4) A sikeres regisztrációt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címen is rövid időn belül visszaigazolja.

A megrendelés előtti tájékoztatás

1) A Szolgáltató a honlapjának láblécében az „Információk” pont alatt az „ÁSZF” pontban, valamint a termékek egyes aloldalain nyújt tájékoztatást a vásárlással kapcsolatos tudniva-lókról.
2) A tájékoztatás kiterjed a vásárláshoz kapcsolódó költségek (pl. csomagolás, szállítás, utánvét stb.) előzetes bemutatására, amennyiben ilyen költség felmerül. Az egyes meg-rendelések esetén a költségek összegzése során a Szolgáltató tételesen is bemutatja az adott megrendelésnél felmerülő valamennyi költségtételt a Felhasználó számára.
3) A honlapon elhelyezett termékek mellett/alatt feltüntetett árak tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA).

A megrendelés folyamata

1) A Felhasználó a Szolgáltató honlapján kiválasztja a kívánt terméket.
2) A választott termék a szükséges darabszám megadása után a „Kosárba” gomb segítség-ével helyezhető a virtuális kosárba. Ezt követően külön tájékoztatás érkezik: „A kosárba sikeresen belekerült(ek) a következő termék(ek):”, ez alatt megjelenik a kosárba rakott termék(ek) megnevezése. Ennél a pontnál a vásárló eldöntheti, hogy tovább vásárol-e ek-kor a „Tovább válogatok” gombra kattintva folytathatja a vásárlást, vagy a „Tovább a kosárhoz” gomb segítségével halad tovább.
3) A Felhasználó a kosár tartalmát a „Kosár” menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módo-síthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve a termék megnevezése alatti „Törlés” gomb segítségével törölheti az adott tételt.
4) A „Kosár” pontban a Felhasználó áttekintheti, hogy a vásárlása milyen összeget tesz ki, valamint arról, hogy hűségpontok beváltására a Pénztárban van lehetőség.
5) A Felhasználó a „Tovább a pénztárba” gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyama-tot.
6) Amennyiben a Felhasználó rendelkezik a vásárlásnál felhasználható kuponnal, vagy hű-ségponttal a „Kuponkód” vagy „Hűségpont” mezőben adhatja azt meg és a „Beváltás” gomb segítségével használhatja fel a vásárláshoz.
7) A „Szállítási adatok” kérdésnél kell megadni az e-mail címet, a vezeték- és keresztnevet, valamint a telefonszámot, regisztrációval rendelkező Felhasználó esetében a regisztráció-kor megadott címet veszi alapul a rendszer, melyet a „Módosítás” gombbal lehet megvál-toztatni. Innen a „Tovább a szállítási módokhoz” gomb segítségével lehet tovább lépni. A szállítási módok közül a „Házhozszállítás futárszolgálattal” az egyedüli lehetőség.
Itt meg kell adni a szállítási címet.
a) A következő lépésben a „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomása után a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot.
Ennél a pontnál kell megadni a számlázásra vonatkozó adatokat.
A „Tovább az összegzéshez” gomb segítségével lehet továbblépni.
8) A „Rendelés összegzése” pontban át lehet tekinteni a megadott adatokat és mind az „Szál-lítási cím” mind a „Szállítási mód”, mind a „Fizetés” vonatozásában a „Módosítás” gomb segítésével korrigálhatóak a megadott adatok. A megadott jelölőnégyzetben történő jelö-léssel el kell fogadni az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi és adatkeze-lési tájékoztatót, melyek a link révén megnyitva olvashatóak. Ezzel a nyilatkozattal a Fel-használó tudomásul veszi azt is, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Amennyiben a Felhasználó mindent megfelelőnek talál, akkor a „Megrendelem” gomb segítségével véglegesítheti rendelését. 
9) A weboldalon a Szolgáltató a sikeres rendelést a „Rendelését felvettük!” üzenettel azonnal, valamint rövid időn belül e-mailben is visszaigazolja.

 

Keresés